De Zeehond - Duikplaats 16A Scharendijke West

GREVELINGENMEER

Lengte: 9 meter
Diepte: 10 meter
GPS-coordinaten: 51.73907 - 3.84396

Na in de zomer van 2011 Le Serpent in het Grevelingenmeer te hebben afgezonken, hebben Rijkswaterstaat Zeeland, Provincie Zeeland, Gemeente Schouwen-Duiveland, de Nederlandse Onderwatersport Bond, Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen en Dive-Inn de Kabbelaar dit project een vervolg gegeven.

De ervaren sportduikers hebben vanaf het eerste moment namelijk erg enthousiast op de komst van Le Serpent gereageerd. Gezien de diepte waarop het schip uiteindelijk terecht is gekomen, mist de beginnende sportduiker echter een geschikt duikwrak in het Grevelingenmeer. Om die reden heeft het projectteam besloten om - binnen de kaders van de oorspronkelijke projectdoelstelling en de beschikbare financiën - naar mogelijkheden te zoeken om alsnog een duikwrak voor beginnende sportduikers te realiseren.

Deze zoektocht heeft uiteindelijk echter niet één, maar twee nieuwe duikwrakken opgeleverd! Eén daarvan is De Zeehond, een stalen scheepscasco van negen meter lang. Dit schip is op tien meter diepte afgezonken, waardoor het zeer geschikt is voor beginnende duikers.

 

Dit project is mede gerealiseerd met financiële steun van de provincie Zuid-Holland en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland.

12 december 2011: De Zeehond wordt afgezonken
Foto: Harry Brands
Illustratie: HES van Schoonhoven